PRIVACY VERKLARING

Download hier een uitgebreide versie van onze privacy statement.

ALGEMEEN

Beter Wonen NV (hierna “wij” of “ons” genoemd) respecteert de privacy van elk individu dat deze website (de “Website”) bezoekt en is gevoelig voor privacy-kwesties op internet. We vinden het belangrijk dat u weet hoe wij de informatie die we op internet over u vernemen, verwerken. Daarom somt deze privacyverklaring de informatie op die wij van u kunnen verzamelen en hoe we deze informatie kunnen gebruiken. We behouden het recht voor deze privacyverklaring naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen of aan te passen zonder voorafgaande mededeling.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Over het algemeen kunt u onze Website op het internet bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent of zonder enige persoonlijke informatie over uzelf mee te delen. In sommige gevallen kunnen onze webservers automatisch bepaalde niet-persoonlijke gegevens over u verzamelen wanneer u aansluiting maakt met of een link volgt naar de Website. Voorbeelden van deze niet-persoonlijke gegevens zijn: domeinnamen, IP-adressen, het type webbrowser dat u gebruikt en het type besturingssysteem dat u gebruikt. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die men op de Website doorbrengt, de bekeken pagina’s en andere gelijkaardige informatie te verzamelen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de Website te analyseren en de inhoud ervan te verbeteren.

Soms hebben wij echter andere informatie van u nodig, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij zullen deze informatie niet van u verzamelen tenzij u deze vrijwillig geeft. Daarom vragen wij u, als u ons geen persoonlijke gegevens wenst te geven, deze niet in te vullen. Wanneer u ons persoonlijke gegevens geeft, dan kunnen wij deze informatie als volgt gebruiken: om uw vraag te beantwoorden, uw aanvraag te verwerken of u toegang te verlenen tot specifieke accountinformatie; we kunnen de gegevens opslaan en verwerken om uw behoeften beter te begrijpen en na te gaan hoe we onze producten en diensten kunnen verbeteren. We zullen uw persoonlijke gegevens niet aanbieden, verkopen of verhuren aan derden.

PRIVACY-BELEID

In het kader van de verwerking van uw bestelling, zal Beter Wonen NV bepaalde persoonsgegevens van u (bijv. uw naam en contactgegevens) dienen te verwerken, al dan niet met klantenkaart. Door uw bestelling bij Beter Wonen NV te plaatsen, erkent u geïnformeerd te zijn geweest van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met het feit dat uw persoonsgegevens door Beter Wonen NV worden verzameld en verwerkt, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en met desgevallend alle andere toepasselijke wetgeving. Deze persoonsgegevens worden door Beter Wonen NV uitsluitend verwerkt voor eigen doeleinden van cliënteelbeheer en marketing. Via email service@beterwonen.be of schrijven Waversesteenweg 14 te 3090 Overijse kan u ons altijd kosteloos vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren, laten verwijderen of ze laten overdragen. Indien u niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te Brussel www.privacycommission.be). Eenieder die doet blijken van zijn identiteit, heeft het recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en het recht om incorrecte gegevens gratis te laten verbeteren door zich te richten tot eender welk filiaal.

 

COOKIES

Wanneer u onze Website bezoekt, is het mogelijk dat we bepaalde informatie op maat op uw computer opslaan. Deze informatie wordt geleverd via een technologie die “cookie” wordt genoemd. Een cookie is een piepklein gegevenselement dat een Website naar uw browser kan sturen en dat dan op uw harde schijf wordt bewaard zodat wij u kunnen herkennen bij uw volgende bezoek. Bij de meeste webbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf wissen of alle cookies blokkeren, en kunt u uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt wanneer u een cookie ontvangt. In de handleiding van uw browser vindt u meer informatie over deze functies.

WIJZIGINGEN AAN DE VERKLARING

Beter Wonen nv behoudt zich het recht voor haar Privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Indien wij onze verklaring moeten wijzigen zullen we een bericht over de verandering op deze pagina posten.

CONTACTINFORMATIE

Als u nog vragen heeft over onze privacyverklaring, gelieve dan contact op te nemen met ons team op: service@beterwonen.be

ANDERE WEBSITES

Deze Website bevat mogelijk links naar andere sites. Hoewel we ernaar streven alleen links te leggen met websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy-praktijken van andere websites. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die via deze website wordt verzameld.